ANASAYFA      |      HİZMETLERİMİZ      |       ÇEVRE KANUNU     |    BELGELERİMİZ      |    İLETİŞİM
İDARİ YAPTIRIM KARARI

Yapılan denetim sırasında, Kanunda belirtilen gerekliliklere uyulmadığının veya yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin saptanması durumunda Kanunun 20 nci maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

ÇEVRE KANUNU

MADDE 20:

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için 30.075 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 18.037 Türk Lirası idarî para cezasıverilir.

h)    Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 1.192Türk Lirası, ulaşım araçlarıiçin 3.600Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 12.025Türk Lirası, fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 36.095Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre danışmanlık hizmeti almaması ve çevre görevlisi bulundurmaması durumunda uygulanacak idari para cezası;

m) Bu Kanunun ek 2 ncimaddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 18.037 Türk Lirası, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 12.025Türk Lirası idarî para cezasıverilir.

(2) Söz konusu idari yaptırım kararına yol açan uygunsuzluk, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlara göre suç oluşturuyor ise kovuşturma yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.  
.
SAĞLIKLI YAŞAM,
TEMİZ ÇEVRE İLE OLUR.
              ADRES/İLETİŞİM

Gazipaşa Mahallesi 66036 SK. Yuva Apt. B Blok No:3/A Seyhan/ADANA
Tel: 0322 606 3432  Fax: 0322 606 2079
Email: info@ardiccevre.com.tr