ANASAYFA      |      HİZMETLERİMİZ      |       ÇEVRE KANUNU     |    BELGELERİMİZ      |    İLETİŞİM
TMGD HİZMETİ

  Tehlikeli madde ile iştigal eden,tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve ADR kapsamında ; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan faaliyetlerinden biri veya birkaçı ile işlem yapan işletmeler tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmak veya bakanlıkça görevlendirilmiş bir TMGDK dan hizmet almak zorundadır.
  Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3'te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan İŞLETMELERİ KAPSAMAKTADIR.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

• İş Sağlığı ve güvenliği eğitimi
• Risk analizi
• Acil eylem plani
• Sağlık güvenlik planı
• Yangin eğitimi ve tatbikati
• İş Talimatları hazırlanması
• Iş Organizasyonları
• Periyodik Kontrollerin yapılması
• İç yönetmelik hazırlanması
• İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

• Çevre Danışmanlığı
• İşletme Belgesi alınması
• ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi )
• ISO 14001 ÇYS
• ISO 9001 KYS
• ISO 18001 OHSAS
• İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı alınması
ÇEVRE HİZMETLERİ

  Emisyon ölçüm ve analizleri
• Baca gazı (CO,SO2,NO,NO2,O2,CO2) tayini
• Partikül madde (Toz) tayini
• İslilik Tayini
• Hız ve Debi Tayini
• Nem Tayini
• Sıcaklık Tayini
• Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) tayini
• İmisyon (Hava Kalitesi) ölçüm ve analizleri
• PM 10 tayini
• Çöken Toz tayini
• SO2, O3, HF, VOC, Aldehitler, NO2,HCL, NH3, BTX,H2S)
• Hava kalitesi modellemesi (ISCT3, AİRMOD)
• Çevresel ve Akustik Gürültü ölçümü
• Gürültü Haritası Hazırlama
• Ağır metal, Doksin, Furan, Siyanür, Formaldehit,
• HF, HCL, HBr, H2SO4, BTEX, H2S, NH3, O3
• Yakıt Analizi (Sıvı,Katı)
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ

• Gürültü ölçümleri
• İşyeri Gürültü Haritası çıkarılması
• Toz ve Gaz ölçümleri
• Titreşim ölçümleri
• Termal konfor (sıcaklık,nem,hava akım hızı vb)
• Aydınlatma ölçümleri
• Sağlık Ölçümleri (SFT, Portör, Tam Kan, Ağır ve Tehlikeli İş Raporu, Odyometrik Ölçümler)
• Kişisel maruziyet ölçümleri “toz, gaz, gürültü titreşim …”
• Basınçlı Kapların ve Kazanların Kontrolü
• Kaldırma Araçları Periyodik Test ve Kontrolü
• Elektrik Topraklaması Periyodik Testleri
• Paratoner ölçümleri
SAĞLIKLI YAŞAM,
TEMİZ ÇEVRE İLE OLUR.